Op deze pagina vind je een korte uitleg over een aantal veel voorkomende termen in de wereld van ‘venture capital’
Private equity

PRIVATE EQUITY

Private equity is risicodragend vermogen afkomstig van beleggers dat wordt gebruikt voor de financiering van niet-beursgenoteerde ondernemingen. Een investering in een startend of snel groeiend bedrijf wordt Venture Capital genoemd, oftewel durfkapitaal.

Bedrijven maken regelmatig gebruik van privaat vermogen als ze extra geld nodig hebben tijdens de start- of groeifase en tijdens een reorganisatie of doorstart. De investeerder investeert geld in het bedrijf en wordt hierdoor aandeelhouder. Na enkele jaren wordt het belang weer verkocht.
Participatiemaatschappij

PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJ

Participatiemaatschappijen of private-equityfondsen zijn bedrijven die zich specialiseren in investeringen met private equity. Om te kunnen investeren verzamelt een participatiemaatschappij vermogen via bijvoorbeeld pensioenfondsen, verzekeraars, banken of een aantal private investeerders.

Net als reguliere private kapitaalverschaffers wordt Percival aandeelhouder van het bedrijf dat ze een financiële injectie heeft gegeven. Na gemiddeld vijf tot zeven jaar worden de belangen weer verkocht, in de meeste gevallen met een rendement boven de reguliere aandelenbeurs.
Seed capital

SEED CAPITAL

Onder seed capital wordt het eerst benodigde kapitaal om een startend bedrijf op gang te brengen verstaan. Hiermee wordt onderzoek, bepaling en ontwikkeling van het initieel concept gefinancierd, met als doel het bereiken van de start-up fase. Seed capital wordt soms bijeengebracht door de oprichters van een onderneming en hun omgeving. Verschillende Percival-fondsen maken gebruik van overheidsregelingen die zich specifiek op seed capital richten.
Start-up

START-UP

Voor Percival is een start-up een jonge onderneming die over het algemeen beschikt over een aantoonbaar werkende technologie (TRL 5). Voorbeelden van activiteiten die tijdens de start-up fase plaatsvinden zijn het onderzoeken van de markt, het vaststellen van een strategie en het realiseren van een product op basis van de technologie. Vervolgens wordt de eerste betalende klant (launching customer) voor het product gezocht en aangesloten. Zodra dat gelukt is heeft de start-up 'commercial proof of concept' bereikt.
Scale-up

SCALE-UP

Scale-ups zijn voor Percival ondernemingen die al wat langer bestaan en hun eerste successen hebben behaald. Het bedrijf verkoopt producten en ervaart een versnelling in commerciële tractie. Ten opzichte van de start-up fase veschuift de focus van technologie en product naar organisatie. Om de groeiende klantengroep goed te kunnen blijven bedienen is het meestal noodzakelijk om zowel de interne organisatie te bouwen en te structureren als samenwerkingen met externe leveranciers en partners op te zetten.
Groeikapitaal

GROEIKAPITAAL

Naast seed capital biedt Percival ook mogelijkheden voor het verkrijgen van groeikapitaal. Ondernemingen die in aanmerking komen voor groeikapitaal beschikken over het algemeen al over bewezen producten, klanten en de organisatie om die klanten te bedienen. Om verder te groeien zijn bijvoorbeeld nieuwe klanten, nieuwe markten of nieuwe producten nodig. Bij Percival proberen we naast groeikapitaal ook innovatieve productontwikkeling toe te voegen aan bestaande ondernemingen door synergetische samenwerkingen met onze jongere portfoliobedrijven te realiseren.
TRL

TECHNOLOGY READINESS LEVEL

Een Technology Readiness Level (TRL) geeft aan in welk stadium van ontwikkeling een innovatie is. Hierdoor kan ook een inschatting worden gemaakt over vervolgstappen en de daaraan verbonden inspanning. Hoe hoger het TRL-niveau, hoe meer een innovatie zich technisch en functioneel al heeft bewezen en hoe sneller deze innovatie technisch gezien (grootschalig) toepasbaar is. Hoeveel tijd en moeite het kost om de fase naar het volgende level te doorlopen is per innovatie zeer verschillend, maar de structuur van de TRL is steeds dezelfde.

Percival investeert bij voorkeur in technologie die zichzelf heeft bewezen, met minimaal TRL-niveau 5.

Overzicht van de 9 TRL-niveaus
Platformtechnologie

PLATFORMTECHNOLOGIE

Onder een platformtechnologie verstaat Percival een technologie die toegepast kan worden in een reeks (soms uiteenlopende of ongerelateerde) producten die toegevoegde waarde kunnen leveren in diverse sectoren. Een platformtechnologie biedt de mogelijkheid om verschillende productvormen en product/markt-combinaties te onderzoeken en desgewenst gefaseerd te introduceren.

BOUW MET PERCIVAL

Benieuwd wat we samen kunnen bereiken?
We komen graag in contact!

FINANCIERINGSAANVRAAG