Strategie


 • Percival Participations houdt zich bezig met ondernemers en organisaties die zich willen richten op groei. Percival is een fonds dat zich richt op early stage investeringen in platformtechnologieën. Hieronder vindt u meer informatie over de investeringsvisie van Percival.


  VISIE
  In de visie van Percival Participations doorloopt iedere technische innovatie vier duidelijke ontwikkelingsfasen, die ieder worden afgesloten met een milestone. Iedere fase vraagt om een specifieke skillset van het management. De ervaring leert dat de meeste ondernemers op één of meerdere momenten ondersteuning kunnen gebruiken om de uitkomst van een fase, en daarmee de waardeontwikkeling van de onderneming, te optimaliseren.

  Daarom biedt het fondsmanagement van Percival alle benodigde ondersteuning aan de ondernemer. De mogelijkheden lopen uiteen van projectmanagement tijdens het technologische ontwikkelingsproces tot het opbouwen van de patentportefeuille voor de vinding, en van strategische marketing en commerciële uitrol tot het (tijdelijk) overnemen van de aansturing van de deelneming. Om onze filosofie optimaal te kunnen volgen is het niet ongebruikelijk dat deelnemingen intrek nemen in ons bedrijfspand, om zo de lijnen kort te houden en de ondersteuning te maximaliseren.


  PERCIVAL
  Percival houdt zich bezig met het financieren van ondernemers en uitvinders met een beschermde technologie of applicatie. Dit fonds is primair gericht op vroege instap, bij voorkeur nog voor of kort na het technical proof of concept. Percival is een SEED-fonds.

  SEED Capital
  De SEED Capital-regeling van de Nederlandse overheid maakt het mogelijk dat investeerders technostarters en creatieve starters kunnen helpen hun technologische en creatieve kennis om te zetten in toepasbare producten of diensten. De SEED Capital-regeling verbetert de risico-rendementsverhouding voor investeerders en vergroot de financieringsmogelijkheden voor technostarters en creatieve starters. Hiertoe verdubbelt de overheid het privaat geïnvesteerde fondsvermogen in de vorm van een lening met een soepele terugbetaalregeling.

  Sectoren
  Percival investeert primair in binnen Nederland ontwikkelde technologische innovaties voor sectoren behorend tot de "oude economie" die een link hebben met technische universiteiten, zoals:
  - Landbouw
  - Industrie
  - Bouw
  - Kantooromgeving
  - Energie
  - Water
  - Transport
  - Medisch
  - Onderwijs

  Transactieomvang
  Percival investeert per deelneming een bedrag tussen de € 100.000,= en € 1.500.000,=.

  Transactievormen
  Percival richt zich uitsluitend op groeifinanciering. Dat betekent dat het fonds zich richt op ondernemers met een goede groeipotentie, die met de toevoeging van aanvullend kapitaal gerealiseerd kan worden.