Profiel


 • Percival Participations:
  • richt zich op investeringen in seed capital;
  • heeft een speciale focus op bedrijven met een unieke (platform)technologie;
  • beschikt over een multidisciplinair team dat op basis van 'hands-on Venture Capital' met raad, daad en korte lijnen de waardeontwikkeling van innovaties ondersteunt en accelereert;
  • kan het management van bedrijven waarin zij investeert tijdelijk op zich nemen;
  • biedt ondersteunende diensten aan haar portfoliobedrijven (zoals huisvesting in ons pand, administratie, facilities en HR) zodat de volledige focus op groei kan liggen;
  • biedt aanvullende expertise en ondersteuning, bijvoorbeeld op het gebied van IP management, corporate finance en strategische marketing;
  • heeft een bewezen track record in het opbouwen en laten groeien van ondernemingen.

  Percival investeert in innovatieve bedrijven en technologieën uit de 'oude economie', die een duidelijk onderscheidend vermogen en een goede IP positie hebben en waar op korte termijn milestones kunnen worden behaald. Daarbij heeft Percival een sterke focus op ondernemers met een unieke platformtechnologie, potentieel toepasbaar in verschillende producten.

  Percival gaat verder dan alleen het financieren van innovaties. Het fondsmanagement vult naar behoefte de competenties van de ondernemer aan met raad en daad. 'Hands-on Venture Capital' noemen we dat. De ondernemer kan zich op die manier volledig richten op ontwikkeling en groei van zijn of haar vinding. Afhankelijk van de fase van de onderneming en de ambitie van de ondernemer kan het fondsmanagement in eerste instantie het financieel of commercieel management over de participatie voeren. Daarna helpen we desgewenst bij het zoeken van geschikte leiding van buitenaf.

  Ons fondsmanagement heeft een uitstekend track record op het gebied van het ontwikkelen van innovaties tot succesvolle ondernemingen. Percival streeft naar een exit na het behalen van één of meerdere milestones. Over het algemeen is de investeringsperiode tussen de 3 en 7 jaar.  OVER PERCIVAL
  De naam Percival is ontleend aan de Middeleeuwse Graal-legende. Koning Arthur en zijn ridders van de Ronde Tafel waren op zoek naar de Heilige Graal, waarvan werd gezegd dat dit de drinkbeker was van Jezus tijdens het laatste avondmaal. Volgens de legende leidde zijn onschuld de ongeletterde Percival naar de Graal. Percival Participations financiert innovaties die de potentie hebben waarde toe te voegen in de gekozen sectoren, waarmee waarde wordt gecreëerd. Een moderne variant van de Middeleeuwse Graal dus. Percival richt zich op uitvinders en startende ondernemingen met gepatenteerde of anderszins beschermde productideeën en technologieën die op internationale schaal te exploiteren zijn.

  OVER PRIVATE EQUITY
  Private equity is risicodragend vermogen afkomstig van beleggers en wordt gebruikt voor de financiering van niet-beursgenoteerde ondernemingen. Een investering in een jong bedrijf wordt Venture Capital genoemd, oftewel durfkapitaal. Dat is beleggen met relatief veel risico maar ook met potentieel interessante rendementen. Bedrijven maken regelmatig gebruik van privaat vermogen als ze extra geld nodig hebben tijdens de start- of groeifase en tijdens een reorganisatie of doorstart. De private investeerder investeert geld in het bedrijf en wordt hierdoor aandeelhouder. Soms zal een investeerder zeggenschap eisen in de onderneming, vooral als hij relatief veel eigen vermogen verschaft. Na enkele jaren wordt het belang weer verkocht.

  Participatiemaatschappijen of private-equityfondsen zijn bedrijven die zich specialiseren in investeringen met private equity. Om te kunnen investeren verzamelt een private-equityfirma vermogen via bijvoorbeeld pensioenfondsen, verzekeraars, banken of een aantal private investeerders. De participatiemaatschappijen investeren dat vermogen in niet-beursgenoteerde bedrijven. Als deze maatschappijen hun participaties na een aantal jaren weer verkopen betalen zij de beleggers hun inleg terug, inclusief het behaalde rendement. Omdat het gaat om aandelenbeleggingen staat niet van tevoren vast hoe hoog het rendement zal zijn.

  Participatiemaatschappijen hebben meestal specialisaties: jonge of volwassen bedrijven, internationaal, regionaal, ICT, biotechnologie enzovoorts. Net als gewone private kapitaalverschaffers wordt een private-equityfirma aandeelhouder van het bedrijf dat ze een financiële injectie heeft gegeven. Na gemiddeld vijf jaar worden de belangen weer verkocht, in de meeste gevallen met een rendement boven de reguliere aandelenbeurs.