9%

Welkom! Zou u zich willen voorstellen?
Voor welke sector biedt uw product de grootste toegevoegde waarde?
DE SECTOR VALT MOGELIJK BUITEN DE FOCUS VAN PERCIVAL

U hebt aangegeven dat uw product voornamelijk toegepast kan worden in een andere sector dan waar Percival zich normaal gesproken op richt. Zonder uw idee te beoordelen kunnen we echter niet met zekerheid zeggen of dat reden genoeg is om te concluderen dat we niet bij elkaar zullen passen.

U kunt daarom kiezen om de Wizard toch af te maken. Kies dan voor 'Volgende'.
Ook mag ook kiezen om de Wizard naar aanleiding van het bovenstaande af te ronden.


Beschrijf uw product, inclusief toegevoegde waarde en doelgroep
In welke ontwikkelfase is uw product?


Hulp nodig bij het bepalen van het TRL-niveau?
- Meer informatie over TRL
- Download TRL Calculator (XLSM, Engels)

HET TRL-NIVEAU VALT MOGELIJK BUITEN DE SCOPE VAN PERCIVAL

Het ontwikkelniveau van uw product is lager dan de innovaties die Percival over het algemeen financiert.
Zonder uw idee te beoordelen kunnen we echter niet met zekerheid zeggen of we daarom niet bij elkaar zullen passen.

U kunt daarom kiezen om de Wizard toch af te maken. Kies dan voor 'Volgende'.
Ook mag ook kiezen om de Wizard naar aanleiding van het bovenstaande af te ronden.


HET TRL-NIVEAU VALT BUITEN DE SCOPE VAN PERCIVAL

Het aangeven ontwikkelingsniveau van uw product is helaas lager dan bij Percival past.

Wij nodigen u graag uit om opnieuw contact op te nemen zodra uw product of idee doorontwikkeld is tot tenminste TRL-niveau 3 of 4.
Hartelijk dank voor uw interesse in Percival Participations.


Op welke manier is uw product te beschermen of reeds beschermd?

ER IS EEN OPENBARE PUBLICATIE GEWEEST OVER HET PRODUCT OF IDEE

Een belangrijke voorwaarde voor een investering door Percival is dat uw product op enige wijze te beschermen is. Meestal gebeurt dat door het vestigen van één of meerdere patenten. Een openbare publicatie over het product of idee kan van invloed zijn op de mogelijkheden om een patent aan te vragen. Indien alle informatie over uw product in het publieke domein beschikbaar is en u verwacht dat daardoor geen patent meer gevestigd kan worden, kies dan voor ‘Afronden’. Hartelijk dank voor uw interesse in Percival Participations.

Er bestaat twee uitzonderingen op het bovenstaande. Bent u op zoek bent naar groeikapitaal voor een commercieel actieve onderneming met een unieke marktpositie? Dan verzoeken we u om de Wizard voort te zetten door 'Volgende'te kiezen. Ook als u verwacht dat een patent nog steeds tot de mogelijkheden behoort, verzoeken we u om ‘Volgende’ te kiezen.


ER IS WAARSCHIJNLIJK GEEN BESCHERMING VAN HET PRODUCT OF IDEE MOGELIJK

Een belangrijke voorwaarde voor een investering door Percival is dat een product of idee op enige wijze te beschermen is. Meestal gebeurt dat door het vestigen van één of meerdere patenten. Uw keuze betekent dat productbescherming niet waarschijnlijk is. Uw keuze betekent dat bescherming niet waarschijnlijk is, waardoor wij u verzoeken te kiezen voor 'Afronden'. Hartelijk dank voor uw interesse in Percival Participations.

Er bestaat een uitzondering op het bovenstaande. Bent u op zoek bent naar groeikapitaal voor een commercieel actieve onderneming met een unieke marktpositie? Dan verzoeken we u om ook zonder een patent (of mogelijkheid daartoe) de Wizard voort te zetten door 'Volgende' te kiezen.

Wat is de huidige financieringsbehoefte?
UW INVESTERINGSBEHOEFTE VALT BUITEN DE SCOPE VAN PERCIVAL

Percival investeert over het algemeen bedragen tussen de € 100.000 en € 2.500.000 in haar participaties.

Uw keuze betekent dat u voor uw idee of product een financieringsbehoefte hebt die onder het minimale investeringsbedrag ligt, waardoor wij helaas niet bij elkaar passen. Hartelijk dank voor uw interesse in Percival Participations.

UW INVESTERINGSBEHOEFTE VALT MOGELIJK BUITEN DE SCOPE VAN PERCIVAL

Percival investeert over het algemeen bedragen tussen de € 100.000 en € 2.500.000 in haar participaties.

Uw keuze betekent dat u voor uw idee of product een financieringsbehoefte hebt die hoger is dan de genoemde bedragen. Zonder uw idee te beoordelen kunnen we echter niet met zekerheid zeggen of dat reden genoeg is om te concluderen dat we niet bij elkaar zullen passen.

U kunt er daarom voor kiezen de Wizard toch af te maken. Kies dan voor 'Volgende’. Ook kunt u de keuze maken om de Wizard naar aanleiding van het bovenstaande af te ronden; kies dan voor 'Afronden'.

Hoe schat u de vaardigheden van het kernteam in?


Op welk(e) gebied(en) zou onze investering voornamelijk tot verbetering leiden?


Hoeveel medewerkers telt uw bedrijf op dit moment?
Hoe omschrijft u uw bedrijfsdoelstelling op de middellange termijn (5-7 jaar)?
Hoe ziet u de rol van de kernteamleden, nu en in de toekomst?


Hartelijk dank!

Uw aanvraag is nu compleet. Controleer hieronder de ingevulde gegevens. Mocht u aanvullende opmerkingen willen delen en/of een bestand aan de aanvraag willen toevoegen, dan kan dat onderaan de pagina. Kies vervolgens onderaan voor 'Indienen' om uw aanvraag af te ronden.

Voornaam
Achternaam
Email
Geslacht
Bedrijf
Sector
Productbeschrijving
Ontwikkelfase
Bescherming
Investeringsbehoefte
Vaardigheden
Techniek:
Operatie:
Finance:
Leiderschap:
Marketing:
Sales:
HRM:
Verbeterbehoefte
Huidig aantal FTE
Doelstelling 5-7 jaar
Rol kernteamledenVul hier uw aanvullende opmerkingen in
Voeg hier een bestand toe